Menu

Školení pro učitele v programovacím jazyku Python.

Akreditace MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Termín konání: 5.10., 12.10., 19.10., 2. 11. (14:30 – 18:00 h)
Místo konání:Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5
Lektor:Tomáš Veselý
Cílová skupina:učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času 
Počet hodin:16 vyuč. hodin
Cena:2.500,- Kč
Garant:Mgr. Zuzana Kocíková – zuzana.kocikova@tib.cz, tel. 603195233

Anotace:

Kurz se zaměřuje na programovací jazyk Python, cílem je získání základní znalosti syntaxe tohoto jazyka a zvládnutí základů algoritmizace. Účastníci se tak jednoduchou a srozumitelnou formou seznámí se základními prvky výstavby každého moderního programovacího jazyka. 

Obsah:

  1. Úvod do programování v Pythonu – programovací jazyk jako kalkulačka
  2. Práce s informací v programu – celočíselné a řetězcové proměnné
  3. Větvení programu – jednoduché a složené podmínky
  4. Opakování části programu – cykly a jejich využití
  5. Pojmenování části programu – funkce a jejich využití
  6. Práce s textem – řetězce, podřetězce a další užitečné funkce
  7. Náhoda v programování – generování náhodných čísel
  8. Úvod do grafiky v Pythonu – představení knihovny Pygame
  9. Úvod do tvorby her v Pythonu
  10. Didaktika výuky v programování