Menu

Odpovědné používání digitálních technologií

Odpovědné používání digitálních technologií

S použitím digitálních technologií přijímá taková opatření, která vedou k zajištění fyzické, psychické a společenské pohody žáků. Umožňuje žákům zvládat rizika a používat digitální technologie bezpečně a zodpovědně. 

Předávání pozitivního přístupu žákům a podporování kreativního a kritického používání digitálních technologií. 

Umožňování žákům: 

 • chránit digitální zařízení a data a porozumět nástrahám a hrozbám v digitálním prostředí; 
 • porozumět opatřením zajišťujícím bezpečí; 
 • ochraňovat osobní data a soukromí v digitálním prostředí; 
 • vědět, jak používat a sdílet osobní a identifikovatelné údaje, a zároveň být schopen chránit sebe i ostatní před újmou;
 • vědět, že digitální služby používají „zásady ochrany osobních údajů” jako poučení o tom, jakým způsobem je nakládáno s osobními údaji; 
 • vyhýbat se zdravotním rizikům a potenciálnímu ohrožení fyzické a psychické pohody při používání digitálních technologií;
 • ochránit sebe i ostatní před možnými riziky digitálního prostředí (např. kyberšikanou); 
 • mít povědomí o možnosti využití digitálních technologií pro rozvoj společnosti a sociální začleňování;
 • mít povědomí o vlivu digitálních technologií na životní prostředí. 

Na internetu neuveřejněte nic, co by vás později mohlo mrzet. 

Nikdy na internet neumísťujte fotografie (ani je nikomu neposílejte na mobil), které byste fyzicky nevyvěsili na veřejnou nástěnku. Jsou-li jednou venku, zpět je nikdy nevezmete. 

Bezpečnost na internetu 

Prevence nežádoucích jevů

Materiál obsahuje kurzy pro děti, které se týkají bezpečného chování na internetu. Desatero bezpečného internetu, komunikace na internetu a nebezpečí internetu.

Seznam se bezpečně

Poučná i varovná videa o bezpečnosti na internetu a nástrahách anonymního prostředí. 

Web We Want

Web vytvořili mladí lidé pro mladé lidi a navrhli dvě příručky – Příručku pro teenagery a Pedagogickou příručku, které jsou ke stažení. Dále jsou ke stažení plány lekcí, ve kterých jsou nápady a aktivity, pomocí nichž lépe pochopí obtíže i výhody spojené s internetem.

Jak chránit své osobní údaje a soukromí na internetu?
Bezpečný internet.cz
BezpecnyInternet.cz Logo

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. Oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Je zde část určená přímo pro školy. 

Bezpečně.online

Bezpecne.online nabízí vzdělání i osvětu v oblasti kybernetického prostoru a využíváním ICT. Doporučuje seznam dokumentů, filmů a seriálů ohledně kybernetického prostoru, ICT, užívání internetu a ochrany soukromí, který stojí za shlédnutí. Dále nabízí nastavení soukromí doma i v práci, zabezpečení domácí i firemní sítě, řešení provozních problému s ICT, dokáže identifikovat potenciální hrozby a vyřešit kybernetické incidenty.   Národní centrum bezpečnějšího internetu

NCBI logo

NCBI provádí osvětu a podporuje bezpečnější užívání online technologií a vzdělávání v této oblasti. Realizují např. projekt eSafety Label+ na podporu bezpečnosti školního IT prostředí a projekt DS4Y, který nabízí kurz digitálních dovedností pro pracovníky s mládeží ze znevýhodněných skupin. 

Projekt eSafety Label

 Projekt eSafety Label je celoevropskou službou pro akreditaci a následou podporu školám se zaměřením na podporu a realizaci bezpečného online prostředí pro výuku. 

Projekt DS4Y

Projekt DS4Y (Digital Skills For Youth) má za cíl vyvinout a odzkoušet vzdělávací kurz v kombinované formě běžné výuky a elektronického vzdělávání (e-learningu), který by pomohl překonat mezery mezi vzdělávacími programy a realitou. Primární cílovou skupinou kurzu jsou odborníci pracující s mládeží, zejména pak ze sociálně ohrožených skupin. 

Bezpečně online.cz

Bezpečně online.cz – Metodiky, výukové materiály, videa a mnoho dalších užitečných zdrojů s tématikou bezpečného užívání internetu pro děti a mládež, rodiče i učitele. 
E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. 

Internetem bezpečně

Projekt Internetem Bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru. 

Desatero bezpečného používání na internetu

Buď safe na internetu

Jirka Král s Avastem zde sdílejí fígle, jak se správně chovat na internetu. 

YouTuber Václav Maněna se na svém kanále věnuje hned v několika videích bezpečnosti na internetu


Jak se chránit na internetu 

YouTube kanál Kraje pro bezpečný internet připravil sérii edukativních videí týkajících se bezpečnosti na internetu

Témata videí např.: Bezpečná hesla, On-line nákupy, Závislost na PC hrách, Zabezpečení mobilů, Sociální sítě atp. 


9 způsobů jak se chránit na internetu

 • Ochrana hesla 
 • Platba kreditní kartou – lepší je mít jednu kreditní kartu určenou pro platby přes internet, na které nemáme všechny úspory a nejde přečerpat. 
 • Nikdy neotevírat podezřelé odkazy 
 • Využívání zabezpečených konverzací (end-to-end šifrování) 
 • Šifrovaný email 
 • Využívání VPN sítě (zvláště na veřejných místech) 
 • Dvoufaktorová autentifikace (např. přihlašování jménem, heslem a kódem z SMS) 
 • Aktualizace mobilního zařízení  
 • Zálohování dat 


Kyberšikana 

Policie ČR

Se na svých stránkách věnuje kyberšikaně a jejímu dalšímu členění. Jsou zde kontakty kde je možné hledat pomoc. 

E-learningový kurz

Pro pedagogy.

Kde hledat pomoc 


Vliv digitálních technologií na životní prostředí 

Složité infrastruktury podporující množství aplikací a digitálních služeb, které používáme, mají velmi negativní dopad na naši planetu – dopad, který nevidíme. 

Odvětví digitálních technologií vytváří několik typů znečištění. Zdroj

 • Znečištění spojené s výrobou elektronických zařízení. 
 • Potřeba napájení obrovských digitálních center a uložišť. (každý mail putuje přes poskytovatele internetových služeb až do datového centra a pak je přesměrována na datové centrum příjemce. E-mail uložený na e-mailovém účtu navíc vydává 19 g oxidu uhličitého za rok.) 
 • Znečištění způsobené naší denní digitální stopou. (To, co za rok probrouzdáme na internetu, je zodpovědné za 2 % emisí skleníkových plynů, tedy stejné procento jako celosvětová letecká doprava za stejnou dobu.) Další zajímavé články