Menu

Odborná spolupráce

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

Elektronická doba nám umožňuje přístup ke zdrojům a možnostem, což dříve nebylo vůbec představitelné. Možnost vyhledat a sdílet vytvořené materiály, rady od zkušených odborníků a učitelů, doplňování jednotlivých oborů a rychlost, ve které všechny tyto činnosti probíhají, se nedá srovnat s tím, co zažili naši předchůdci.


Spolupráce učitelů na škole

Každá škola by měla mít úložiště. 

Tento druh úložiště ukládá všechny soubory na server školy, kde k těmto materiálům má pak jak škola, tak také jednotliví učitelé přístup z jakéhokoliv místa na světě.

Sharepoint

je součástí balíčků Office 365 od společnosti Microsoft. Jako takové je tedy pro školy zdarma. Slouží k nahrávání a sdílení souborů a složek mezi všemi uživateli v dané škole (přístup se dá buď povolit, nebo zamítnout například u testů). V rámci odborné spolupráce umožňuje vidět a používat všechny materiály v rámci školy přehledně a tak, že je možné je také pozměnit.  Funkce drag and drop (přetažení materiálů z počítače pouhým pohybem myši) jsou také skvělé. Díky officům je pak otevření většiny souborů bezproblémové

  • Sharepoint je kompatibilní s Office 365 a lze tedy bezproblémově využít při používání Teams.
  • Dokumenty lze na rozdíl od jiných úložišť upravovat v reálném čase.
Google disk

je webové úložiště dat provozované společností Google, které využívá cloud computingu a umožňuje uživateli úschovu a sdílení dat. Služba zahrnuje také on-line kancelářský balík Google Docs.

  • Sdílené soubory je možné upravovat v reálném čase.
  • Převod dokumentů z Google doc do prostředí Office 365 může být problematický (dochází ke změně formátování atp.)
  • Google disk je propojen s dalšími aplikacemi od společnosti Google. Bezplatné úložiště pro všechny aplikace (Mail, disk, záloha fotek….) je 15 GB.

Kromě dvou nejrozšířenějších univerzálních balíků lze na trhu najít tisíce jednoúčelových cloudových aplikací, které plní funkce obsažené v uvedených balících (Office 365 a G Suite).

Jak už to tak bývá, jednoúčelové nástroje zpravidla plní své primární poslání lépe, nežli nástroje univerzální. Jenže právě společné uživatelské rozhraní, jednotné přihlašovací údaje a masivní rozšířenost činí z univerzálních cloudových balíků nejvhodnější cestu pro širší uplatnění ve školách.

Dropbox

V rámci přehledu cloudových aplikací je třeba ještě zmínit Dropbox. Je to webové úložiště, které využívá cloud computingu a umožňuje tak uživateli ukládat a sdílet soubory a složky s ostatními uživateli internetu pomocí synchronizace souborů. Opět se jedná o multiplatformní aplikaci.

  • Jakmile ve složce Dropbox provedete nějakou změnu (nahrajete, upravíte nebo umažete soubor či složku), automaticky se změna projeví i na serveru Dropboxu, kam se všechna data ve složce Dropbox automaticky nahrávají. Není již potřeba nic nikam kopírovat.
  • Aplikace Dropbox v telefonu v sobě zahrnuje funkci skenování, kdy se jednoduše naskenované obrázky rovnou ukládají do požadované složky.
  • Kvalitní synchronizace mezi zařízeními.
  • Nový uživatel má k dispozici pouze 2 GB kapacity Dropboxu.
  • Pro používání Dropboxu je potřeba instalace programu na pc, popřípadě aplikace pro Android, iOS.


Spolupráce mezi pedagogy z různých škol

V dnešní době existuje mnoho webových stránek, na kterých si učitelé vyměňují své zkušenosti a materiály. Více na tomto odkaze

Dále je důležité také zmínit sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest…), na kterých vznikají skupiny jednotlivých oborových učitelů. Jsou zde aktivní i mnozí blogeři.


Spolupráce učitelů v rámci projektů a konferencí

Další odbornou spolupráci včetně setkání se sdílením zkušeností, inspirace a aktualit nabízí metodické kabinety národní, krajské a oblastní v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)

SYPO

Další odbornou spolupráci včetně setkání se sdílením zkušeností, inspirace, aktualit nabízí metodické kabinety národní, krajské a oblastní v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)

Pomáháme školám k úspěchu

Podpora učitelů veřejných základních škol v tom, aby dokázali lépe rozvíjet každé dítě ve třídě. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který tomu napomáhá, je podpora profesního vzdělávání pedagogů formou sdílení zkušeností.   Tato forma vzájemného učení mezi učiteli různých škol je postavená na strukturované výměně praktických zkušeností a na společném řešení problémů, které přináší každodenní výuka. 

Národní pedagogický institut ČR

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.  Youtube kanál NPI ČR

Dalším způsobem, jak se dá spolupracovat s kolegy učitely a učitelkami z jiných škol je v rámci různých konferencí. Přehled aktuálního dění v pedagogickém světě naleznete v Aktualitách.


Mezinárodní spolupráce učitelů

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stěžejní činností DZS je správa programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí.

Akademická informační agentura

AIA informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol, pro studenty středních škol (ve Francii a Německu) a o možnostech hospitačních stáží a seminářů pro učitele německého a francouzského jazyka. AIA rovněž informuje o dalších možnostech studia v zahraničí.

eTwinning

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

European Schoolnet

Síť podporující zavádění digitálních technologií do vzdělávání, využívání nových výukových metod a profesní rozvoj učitelů.

Fondy EHP

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Erasmus+ – Projekty spolupráce

Klíčová akce 2 (KA2 – strategická partnerství) umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Evropský sbor solidarity

Jste ve věku od 18 do 30 let a hledáte příležitost, jak pomoci lidem ve svém okolí v Evropě či mimo ni?  Využijte financování a podporu Evropského sboru solidarity, jehož posláním je pomáhat mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů v zahraničí či v jejich domovské zemi.


Spolupráce škol v rámci zaměření

Vzájemná spolupráce by neměla být jen na úrovni jedné školy, ale naopak někteří učitelé nebo ředitelé by měli spolupracovat s jinými školami v rámci regionu nebo dle určitého zaměření (pilotní školy, aprobace…)

GEG ČR Logo

Google EDU Group Česká republika
Pomáhá učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci. Podporuje vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.  
Vytváří síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.
Youtube kanál GEG ČR: Google EDU Group ČR
iSen Logo

iSEN
Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami .

Spolupráce škol a firem

Školy a zaměstnavatelé spolupracují jako instituce, podoba i kvalita spolupráce jsou však výsledkem individuálních vkladů jednotlivců, na jejichž bedrech spolupráce leží. Obě spolupracující strany přitom mají různá východiska – škola je podřízena legislativním normám a také dalším pravidlům daným zřizovateli. Zaměstnavatel se podřizuje aktuálnímu stavu volných kapacit podniku, obchodní strategii i stavu ekonomické stability podniku. Více zde

Metodický portál se v modulu Pospolu věnuje právě spolupráci škol a firem.

Podoby spolupráce škol a firem i s videometodikami.

Příklady spolupráce škol a firem v Olomouckém kraji