Menu

Digitální komunikace a spolupráce

Digitální komunikace a spolupráce

Učitel zavádí do výuky takové aktivity, úkoly a hodnocení, které vedou žáky k efektivnímu a zodpovědnému používání digitálních technologií pro komunikaci, spolupráci a zapojení do občanského života. Citace


Jak správně citovat?

V citaci uvádíme:

• Autora
• Název díla
• Údaje o vydání


Ochrana na internetu 

Brožura ochrany soukromí pro děti


Více o bezpečnosti na internetu


Normy chování – Netiketa 


Kyberšikana 

Policie ČR

Policie ČR se na svých stránkách věnuje kyberšikaně a jejímu dalšímu členění. Jsou zde kontakty kde je možné hledat pomoc.

E-learningový kurz

E-learningový kurz pro pedagogy

Kde hledat pomoc