Menu

Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií

Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií

Učitel do výuky zařazuje takové učební a hodnoticí aktivity, které vyžadují schopnost žáka rozpoznat a vyřešit technický problém a své dosavadní poznatky z práce s technologiemi tvůrčím způsobem aplikovat při řešení nových situací

Zavádění takových aktivit, úkolů a hodnocení do výuky, které vyžadují, aby žák:

  • rozpoznal technické problémy při zacházení s digitálními zařízeními a dokázal je vyřešit; 
  • dokázal individualizovat digitální prostředí;
  • rozpoznal, zhodnotil, vybral a použil digitální technologie nebo technický postup pro vyřešení daného problému;
  • kreativně používal digitální technologie k utváření znalostí; 
  • věděl, na kterých kompetencích musí ještě pracovat a dosáhnout u nich zlepšení;
  • pomáhal ostatním v rozvoji kompetencí; 
  • vyhledával příležitosti pro vlastní rozvoj a držel tempo s vývojem digitálních technologií. 

Inspiraci na podporu digitálních kompetenci lze najít na odkazu Digitální kompetence,  Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) (nuv.cz) nebo na Digigram.cz 


Řešení problémů 

Je důležité umět identifikovat problémy, vyhodnotit potřebu jejich řešení a orientovat se v technologických možnostech jejich řešení. Řešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí. Používat digitální nástroje pro získávání znalostí a pro inovace procesů a produktů. 

Řešení technických problémů 

Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

Kreativní použití digitálních technologií 

Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

1. Řešení technických problémů 

Identifikovat problémy při obsluze zařízení a používání digitálního prostředí a řešit je. 


2. Identifikace potřeb a volba technologických prostředků pro jejich řešení 

Identifikovat a posoudit informační potřeby a vyhodnotit, vybrat a používat vhodné digitální nástroje a technologie pro jejich řešení. 


3. Kreativní použití digitálních technologií 

Používat digitální technologie inovativním způsobem s cílem zefektivnit, zjednodušit či zkvalitnit procesy v rámci různých lidských činností. Aplikovat nekonvenční, invenční, důmyslná řešení koncepčních problémů a problémových situací pomocí digitálních technologií. 


4. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 

Zjistit, kde je třeba zlepšit nebo aktualizovat vlastní digitální kompetence. Být schopen podpořit ostatní v rozvoji jejich digitálních kompetencí. Hledat příležitosti pro vlastní rozvoj a udržovat si přehled o vývoji v digitálním světě. 

Převzato z Digigram.cz Jak chránit svůj počítač? 

Microsoft Support 

Tento článek obsahuje informace o způsobech, jak ochránit počítač před viry, které můžou poškodit váš počítač nebo umožnit podvodníkům odcizit vaše data, osobní údaje nebo peníze. 

Jak identifikovat problémy? 

Používání antimalwarové aplikace 


Jak si udržovat přehled o vývoji v digitálním světě? 

Stále je třeba sledovat aktuální dění v digitálním světě. K tomu mimo jiné slouží mnohé facebookové skupiny.
Pedagogická komora má na svých stránkách užitečný seznam.