Menu

Vyučování

Vyučování

Učitel zavádí digitální zařízení a zdroje do výuky, a tím zvyšuje efektivitu výukových postupů. Vhodně organizuje a řídí pedagogické intervence prostřednictvím technologií. Rozvíjí nové výukové formáty a didaktické metody a experimentuje s nimi.

Hlavní otázkou této kapitoly je, jak použít technologii k efektivnímu a kvalitnímu vyučování a vedení žáka. Tak, aby jednotlivé části vyučování od teorie, cvičení až po testování byly dostupné a efektivní v elektronické podobě a aby učitel mohl a uměl s nimi pracovat. Jak vhodně zavést digitální zdroje do výuky? Jak žáky nezahltit?

Samotné vyučování a jeho efektivita závisí na jasnosti a možnosti předávat látku tak, aby byla pochopitelná.


Metody práce

Skupinová práce


Převrácená třída

V modelu převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se studentů nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy/do online hodiny přijdou již s konkrétními dotazy.

Logo NPI


Spomocník – Jak na metodu převrácené třídy

Khanova škola logo

Khanova škola

Techambition (matematika) se skvěle hodí pro metodu převrácené třídy.


Digitální zařízení ve škole

Projektor


Velmi vhodné je zapojit různé interaktivní digitální materiály do běžné výuky.

Jak využít projektor?

 • Promítání prezentací, obrázků doplňujících výklad
 • Promítání videa
 • Zobrazení řešení úloh
 • Zobrazení výsledků kvízu (například Google formulář – kolik respondentů odpovědělo na danou otázku) nebo hlasování
 • Vizuální návod, jak pracovat na přenosném zařízení s určitou aplikací atp.
 • Virtuální výlety
 • Návštěva hosta v hodině přes videohovor


Interaktivní tabule

Jak funguje? Interaktivní systém v podstatě promění bílou tabuli na velkou dotykovou obrazovku. Člověk tedy vidí na tabuli přesně to samé, co na obrazovce počítače. Zároveň může pomocí interaktivního pera dělat na tabuli všechny úkony, jako by to dělal myší na počítači (pero má dokonce tlačítka podobné těm na myši).

Na YouTube se dá najít mnoho videonávodů. Zde příklad jednoho méně podrobného MOHU DOHLEDAT VÍCE NÁVODŮ

Interaktivní tabule SMART Board

Přenosná zařízení – mobil, tablet, notebook (popř. stolní počítač)

Jak využít přenosná zařízení


Žáci mohou…

 • …dělat si zápisky v hodině – například v aplikacích OneNote, GoodNotes, Notability…
 • … psát práce a referáty
 • …na zařízení číst knihy a články
 • … přes zařízení hlasovat
 • …vyplňovat online cvičení v aplikacích a na stránkách
 • …vyplňování testy připravené přímo učitelem
 • …je využít jako zdroj informací
 • …využit při skupinové práci (například práce více žáků v jednom dokumentu, skupinový chat atp.)
 • …využit aplikace při skupinové práci (myšlenkové mapy…)
 • …využit aplikací při laboratorních pracích (měření času, práce s mapou, virtuální mikroskop, využití virtuálních laboratoří…)
 • …si mohou opakovat probranou látku pomocí aplikací a her (například slovíčka v cizím jazyce…)
 • …tvořit v mnoha aplikacích. (natáčet a upravovat video, fotit a upravovat fotky, kreslit, programovat…)
 • … navštívit mnoho míst a institucí (Virtual Field Trip)


Učitelé mohou…

 • …dělat si zápisky v hodině – například v aplikacích OneNote, GoodNotes, Notability…
 • …zadávat a přijímat úkoly a opravovat je
 • …používat sdílené soubory, kalendář…
 • …používat cloudové uložiště
 • … používat zařízení místo tabule
 • …řídit/sledovat aktivitu žáků při práci na digitálních zařízeních
 • …tvořit/upravovat materiály do výuky


Psaní poznámek

Ve chvíli, kdy žáci mají přístup k materiálům v elektronické formě, mohou si do nich psát vlastní zápisky (např. Onenote , Evernote, Goodnotes , Notability)

GoodNotes vs Notability 2020

Obě aplikace jsou placené. GoodNotes na iOS podporuje jen synchronizaci přes iCloud. Notability podporuje všechny populární cloudové uložiště (Google Disk, Dropbox, OneDrive. iCloud). Notability má například i funkci nahrávání hlasu sesynchronizované s psaním poznámek, což lze vyžít například při studiu z napsaných poznámek.


Digitální obsah ve škole

Žáci pomocí digitálních technologií vyhledávají informace, které porovnávají s informacemi v publikacích (učebnice, encyklopedie…) nebo si vzájemně porovnají vyhledané informace se svými spolužáky či se svými zkušenostmi.

Získání dalších informací a dat mohou provést při výuce v terénu s použitím svých mobilních telefonů či školních tabletů, laptopů s využitím jejich příslušenství – fotoaparát, kamera, lupa, záznam zvuku atp. plus vhodně zvolených aplikací.

Více se tématu věnujeme na stránce Výběr digitálních zdrojů a Aplikace a programyZajímavé odkazy plné inspirace

Největším problémem učitelů je nedostatek času pro výběr vhodné digitální technologie do jejich výuky. Na internetu je jich velká nabídka, ale přiznejme si, jak se v té nabídce dokážeme orientovat a kolik času u toho strávíme.

NPI – přírodopis

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

NPI – matematika

Využití digitálních technologií ve výuce matematiky

Občankáři

Digitální technologie ve výuce společenských věd

Digifolio

Digitální technologie napříč obory

InteractivLearning.cz

InteractivLearning.cz – Výuka nejen s digitálními technologiemi

Centrum robotiky

Nabídka vzdělávání pedagogů a metodické podpory pedagogům nabízí Centrum robotiky

Pevný bod

Dejte mi pevný bod a pohnu i českým školstvím

Co jsem vyzkoušela

Co jsem vyzkoušela ve škole a okolním vesmíru

GeoTest

GeoTest