Menu

Zapojené školy

Níže naleznete seznam zapojených škol v projektu Digiucitel.

Seznam zapojených škol

SOŠ a SOU Jílové u Prahy

Škola se nachází v pěkném, klidném prostředí okrajové části města Jílové u Prahy, které v minulých dobách proslulo těžbou zlata.

Oborová nabídku učiliště byla dříve pouze cukrovinkář a pracovník potravinářské výroby, později cukrář. Postupně se zaváděly i další obory jako provoz služeb, prodavač smíšeného zboží, kuchař – číšník, kuchař, od roku 1998 i dvouleté nástavbové studium, umožňující úspěšným absolventům učebních oborů získat maturitu Některé obory zanikly, některé máme stále v naší nabídce – viz studijní obory.

Během studia pořádáme pro žáky lyžařský kurz, kurz studené kuchyně, barmanský kurz, baristický kurz, kurz studené kuchyně i kurz cukrářský. Od roku 1995 se škola více otevřela svému okolí. Škola se začala podílet na výstavách v jílovském muzeu, kde buď sama vystavuje, a nebo žáci zabezpečují catteringové služby při různých vernisážích; rozšířila se spolupráce s místní ZŠ i místní radnicí. Své obory škola představuje na různých výstavách – především vánočních a velikonočních v okolí Jílového. V rámci praxe oboru kuchař – číšník pak zabezpečuje catteringové služby při některých akcích v Praze nebo i mimo Prahu.


Střední škola mediální grafiky a tisku (Beranových 140, Praha 18)

Střední škola mediální grafiky a tisku má 75letou tradici a je nástupcem Středního odborného učiliště polygrafického a Střední školy polygrafické Praha.

Škola vyučuje celkem 2 základní maturitní specializace: grafický design a multimediální grafiku. Dále nabízíme učební obory: grafik, knihař, tiskař. Studenti stráví při odborném výcviku – praxi 30-60 % času stráveného ve škole. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou studenti na praxi ve firmách – grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelstvích apod. Škola má celkem přes 200 PC a iMaců, zařízenou tiskárnu a knihárnu.

Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a mezi její významné absolventy se řadí např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová, majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček atd. Mladší absolventi studují na Vysoké škole uměleckoprůmyslové: Ondřej Brom, Vítek Škop a Tomáš Cikán (už absolvoval). Mají vlastní úspěšné firmy: Pavel Fuksa, Karel Drašnar a Petr Bílý… pracují ve větších i menších grafických studiích, nakladatelstvích a tiskárnách.


Metropolitní odborná umělecká střední škola (Táborská 350/32, Praha 4)

Soukromé SOU kadeřnické bylo založeno roku 1991. Původně se zaměřovalo na výchovu odborníků v kadeřnické profesi, později byla vzdělávací nabídka rozšířena o obor Kosmetické služby, Vlásenkář, maskér, Rekondiční a sportovní masér. V  září 2015 došlo k přejmenování školy na Metropolitní odbornou uměleckou střední školu Praha 4, s.r.o. – MOUSŠ.Tyto obory jsou zakončeny závěrečnou zkouškou s výučním listem. Kosmetické služby jsou zakončeny maturitní zkouškou. 

Pro úspěšné absolventy učebního oboru Kadeřník nabízíme dvouleté denní nástavbové vzdělávání v oborech Vlasová kosmetika a  Podnikání.  Nástavbové studium je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají specializaci v péči o vlasy a pokožku  a seznámí se s pravidly pro vedení vlastní živnosti.  V oboru Podnikání využijí znalosti z oblasti ekonomiky, provozu a administrativy při řízení vlastní firmy.  

Na naší  škole je možné studovat  obor Umělecké řemeslné práce, který je navazující na obor Vlásenkář a maskér a je ukončený maturitní zkouškou. 

Praktická příprava žáků je provozována na  pracovištích odborného výcviku, která jsou součástí školy. Nové salony pro kadeřníky, vlásenkáře , maskéry a rekondiční a sportovní maséry od března 2021 provozujeme v Americké ulici v Praze, blízko Mírového náměstí.  MOUSŠ podporuje kreativitu a soutěživost žáků a zapojuje je v průběhu školního roku do různých soutěží.  

Největší školní akcí je celoškolní soutěž UMĚNÍ V NÁS, kterou pořádáme pravidelně v březnu  v prostorech Nuselské radnice za účasti populárních  herců, zpěváků a známých osobností, kteří přijdou naše žáky  podpořit, nebo zasednou v porotě. Každoročně se naši žáci připravují na různé soutěže, včetně Mistrovství  ČR v účesové a dekorativní kosmetice.  


Střední odborná škola a střední zdravotnická škola Benešov

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace vznikla v roce 2015 spojením dvou středních škol. Jsme státní škola, naším zřizovatelem je Středočeský kraj. Poskytujeme vzdělání ve čtyřech studijních oborech, zakončených maturitní zkouškou: veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Vybavení školy je standardní, výuka odborných předmětů probíhá v nově a moderně vybavených laboratořích a odborných učebnách a na pracovištích našich smluvních partnerů. Ubytování a stravování žáků je zajištěno v areálu školy.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost najdou uplatnění v orgánech a institucích veřejné správy a samosprávy, získají právní vědomí, dovednosti zpracovávat právní písemnosti, orientovat se v právních předpisech. Žáci oboru Sociální činnost jsou připravováni pro práci v zařízeních sociální sféry. Získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do 3 let věku, uplatní se jako pracovníci v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních i v terénních službách.

Absolventi oboru Asistent zubního technika se uplatní ve stomatologických laboratořích, v plastické chirurgii, ve výrobě a v příslušných obchodech a absolventi oboru Praktická sestra nacházejí uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového a ambulantního typu, poskytují ošetřovatelskou péči dospělým i dětem.


Střední průmyslová škola sdělovací techniky (Panská 3, Praha 1)


Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA (Palackého 43/7, Neratovice)


Integrovaná střední škola technická (Černoleská 1997, Benešov)


MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby (Machkova 1646/1, Praha 11)


Střední škola řemesel Kunice (K Učilišti 18, Kunice, Všešímy)


Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (Novovysočanská 280/48, Praha 9)


Dívčí katolická střední škola (Platnéřská 4, Praha 1)


Soukromá střední umělecká škola designu (Žalanského 68/54, Praha 17)


Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM (Palackého 730/1, Litoměřice)