Menu

Digitální zdroje

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Digitální zdroje

Pilíř Digitální zdroje je dále rozdělen do tří podpilířů.


Podpilíř Výběr digitálních zdrojů nabízí výběr oblíbených digitálních zdrojů rozdělený podle jednotlivých předmětů.


Podpilíř Tvorba a úprava digitálních zdrojů předkládá výběr oblíbených stránek a aplikací, které lze použít pro vlastní tvorbu či úpravu materiálů.


Podpilíř Organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů se věnuje zdrojům, které nepodléhají autorskému zákonu.