Menu

Výuka

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Výuka

Pilíř Výuka je dále rozdělen do čtyř podpilířů.


Podpilíř Vyučování se věnuje různým metodám práce při výuce, dále využitím digitálních zařízení ve škole.


Podpilíř Vedení žáka nabízí přehled možností, jak vést žáka v digitálním prostředí, ale jak také kontrolovat jeho činnost.


Podpilíř Spolupráce žáků se věnuje spolupráci mezi žáky přes systémy řízené výuky. Jsou zde také zajímavé odkazy a aplikace vhodné pro spolupráci žáků.


Podpilíř Samostatné učení žáků předkládá seznam zdrojů, které lze nabídnout žákům v rámci samostatného učení. Dále se věnuje otázce žákova portfolia.