Menu

Tvorba a úprava digitálních zdrojů

Tvorba a úprava digitálních zdrojů

V rámci zohlednění konkrétních výukových cílů, kontextů, pedagogického přístupu i konkrétní skupiny žáků, je třeba mnohé digitální zdroje upravit.

Je důležité porozumět různým licencím, pod kterými jsou digitální zdroje zveřejňovány, a důsledkům, které to má pro jejich sdílení.

Techambition logo


Online aplikace Techambition pro učitele matematiky.

Timixi logo

Aplikace Timixi.com pro tvorbu časových os.

Socrative logo

Aplikace Socrative.com pro vytváření kvízů.

Kahoot logo

Aplikace Kahoot.com pro vytváření kvízů.

Quizizz logo


Aplikace Quizizz.com Pro vytváření kvízů

Padlet logo

Aplikace Padlet.com pro vytváření nástěnek

linoit logo

Aplikace Linoit.com pro vytváření nástěnek.

enchantedlearning logo

Aplikace Enchantedlearning.com pro vytváření grafických schémat.

WordArt logo


Aplikace Wordart.com pro vytváření slovních mraků (předmětů).

Flippity logo


Aplikace flippity.net pro vytváření příprav z matematiky.

Math4u logo

Aplikace MATH4U pro vytváření testů z matematiky.

Techambition logo


Aplikace Techambition pro vytváření příprav z matematiky.

h-edu logo


Aplikace H-EDU pro vytváření příprav z matematiky Hejného.

storyboardthat logo


Aplikace Storyboardthat pro vytváření komiksů.

miro logo

Aplikace miro.com doplnit

Chápeš.cz logo

Aplikace Chápeš.cz pro vytváření vzdělávacích her.


Oblíbené aplikace a weby vhodné pro tvorbu digitálního obsahu

Online aplikace Techambition je dobrým pomocníkem pro učitele matematiky, neboť  využitím umělé inteligence jim zařadí  zábavné učební postupy –  Techambition.com   nebo Math4u.vsb.cz

Online portál pro učitele, rodiče a žáky, který připravuje tým zkušených pedagogů podporující a ve své výuce matematiky využívají Hejného metodu Učitelé tento online portál mohou využívat pro vytváření příprav z matematiky Hejného metody


Kvízy

Virtuální tabule


Nástěnky 


Grafická schémata    


Slovní mraky


Komiksy


Křížovky


Vzdělávací hry


Diplomy


Časové osy   


Flah cards


Fotokoláže