Menu

Reflektivní praxe

REFLEKTIVNÍ PRAXE

Učitel v rámci reflektivní praxe rozmýšlí, kriticky hodnotí a aktivně rozvíjí (samostatně i ve spolupráci s kolegy) využívání digitálních technologií v pedagogické praxi.

Schopnost zhodnotit své učitelské výkony a možnost se v nich zlepšit však naráží na tři základní překážky. Tou první je neschopnost mnoha učitelů připustit, že nedělají vše nejlépe, nebo že by jim snad někdo mohl poradit. Druhou překážkou je možnost najít na zlepšení příležitosti a poslední je způsob, jak vlastně daná data k učiteli dostat.

Zpětná vazba a plánování

Reflexe a schopnost vidět své nedostatky jsou vlastnosti, které má každý dobrý pedagog.

Problém č. 1 – připustit si vlastní nedostatky a umět požádat o pomoc

Umět požádat o pomoc můžeme jak kolegy na své škole, tak i další kolegy a instituce. Více viz část týkající se odborné spolupráce.

Problém č.2  – zlepšovat si dovednosti

Touto problematikou se více zabýváme v následující části „Soustavný profesní rozvoj“

Problém č.3 – jak získat data?

Sebereflexe a reflexe práce učitele


Zápisník poznámek

Velmi dobrý pomocník je to do list. Jednoduchý nástroj, ale hodně celosvětově oblíbený u profesně úspěšných lidí. Je zde skvělá možnost rozdělit si složité úkoly na jednotlivé prvky, které lze postupně plnit a vidět tak postup.

  1. One Note od Microsoft
  2. Evernote pro jeho jednoduchost, schopnost plánování a také možnost nahrávat jednotlivé typy souborů
  3. GoodNotes . pokud chce někdo používat analogový systém na svém tabletu nebo telefonu.
  4. Notability


Myšlenkové a pojmové mapy 

Pro plánování a realizaci školních projektů jsou také čím dál více oblíbené myšlenkové mapy. Proč ve škole využívat myšlenkové mapy? Přispívají k motivaci, lepšímu pochopení, utřídění a zapamatování učiva, mohou doplňovat diskusi studentů, zahajovat vyučovací hodinu ve formě brainstormingu. Více zde

CmapTools

Pojmovou mapu lze vytvořit různými styly, barevně a přehledně. Výhodou programu je automatické uspořádání mapy, což je velikým pozitivem.

LucidChart

je uzpůsoben pro tvorbu pojmových nebo myšlenkových map, diagramů, grafického znázorňování k využití jako výukového nástroje. LucidChart je online software, který je výhodný, že nemusí uživatel projít instalačním procesem.

Bubbl

Vytváří myšlenkové mapy, které jsou tvořené pouze vkládáním textu. Nabízí stažení ve formátu png, jpg nebo html.

Popplet

Myšlenkové mapy mohou obsahovat text, vlastní obrázky, videa a fotografie.

GlooMaps

Nabízí velmi jednoduché a intuitivní vytváření myšlenkových map.

MindMup

Vytvářejte neomezeně myšlenkové mapy zdarma. Vhodné pro brainstorming, ale i pro tvorbu prezentací a osnov dokumentů.

ContextMinds

Pojmové mapy ContextMinds jsou cloudové a plně v češtině. ContextMinds vám napovídá souvislosti mezi pojmy a termíny, související koncepty, ze kterých můžete rychle sestavit poutavou pojmovou nebo myšlenkovou mapu.

Pojmové mapování – příručka pro učitele a lektory

Příručka popisuje tvorbu pojmových a myšlenkových map a jejich využití při výuce ve škole i učení doma.


Oblíbené aplikace a weby vhodné pro tvorbu digitálního obsahu

Online aplikace Techambition je dobrým pomocníkem pro učitele matematiky, neboť  využitím umělé inteligence jim zařadí  zábavné učební postupy –  Techambition.com   nebo Math4u.vsb.cz

Online portál pro učitele, rodiče a žáky, který připravuje tým zkušených pedagogů podporující a ve své výuce matematiky využívají Hejného metodu Učitelé tento online portál mohou využívat pro vytváření příprav z matematiky Hejného metody


Kvízy

Virtuální tabule


Nástěnky 


Grafická schémata    


Slovní mraky


Komiksy


Křížovky


Vzdělávací hry


Diplomy


Časové osy   


Flah cards


Fotokoláže