Menu

Tvorba digitálního obsahu

Tvorba digitálního obsahu

Učitel zahrnuje takové aktivity, úkoly a hodnocení, které povedou žáky k tomu, aby se vyjadřovali s pomocí digitálních prostředků a vytvářeli digitální obsah v různých formátech. Učí žáky, jak pracovat s autorskými právy, jak odkazovat na zdroje a přiřazovat licence. 

Prezentace

Úprava fotek

Úprava videí

Jak odkazovat na zdroje

Wikipedie


Prezentace 

iSlide

iSlide je aplikace pro tvorbu prezentací obdobné PowerPointu s velkou nabídkou knihovny šablon, diagramů nebo ikon.

Prezi

Prezi je platforma pro vytváření poutavých prezentací. Návodné video uživatele seznámí s prostředím Prezi, jak v něm pracovat, vytvoření si účet a sdílet hotovou prezentaci. 

Ukázková prezentace přímo od prezi na téma Romeo a Julie 

Microsoft Sway

je aplikací Microsoft Office a slouží pro tvorbu prezentací, interaktivních materiálů.  

Canva

Canva je aplikace na úpravu grafiky, videí a tvorbu prezentací. Ve videu je i popsáno samotné prezentování včetně záznamu prezentování.

Mentimeter

Pomocí aplikace Mentimeter lze vytvářet vizuální interaktivní prezentace a kvízy.

PicCollage

PicCollage je aplikace pro mobilní zařízení, ve které lze vytvářet prezentace z fotografií.

Slide Player

SlidePlayer má unikátní vestavený přehrávač prezentací bez zvláštních požadavků na software. Díky tomu prezentace lze úspěšně zobrazit na Mac, Windows, Android apod. a už nikdy si nemusíte lámat hlavu jak upravit prezentaci pro různé platformy a softwarové požadavky. Pokud hledáte dobrou prezentaci nebo jen skvělý nápad pro prezentaci, SlidePlayer vám poslouží dobře. Můžete si stáhnout prezentaci, které se vám líbí, ve formátu.ppt (Microsoft Power Point) po předběžném prohlížení přes vestavěný přehrávač prezentací. Takže se můžete vyhnout stahování zbytečných souborů, ke kterému dochází, když hledáte prezentace on-line. 

Ukázková prezentace: Opěrná soustavaÚprava fotekÚprava videí

Jak odkazovat na zdroje 

Každá škola (potažmo učitel) by měl mít zveřejněné podmínky, jak vyžaduje odkazy na zdroje. Nejlepší je, když je to norma stejná pro celou školu. Studenti by si měli být vědomi, že mnoho děl spadá pod autorský zákon.  

Velmi podrobný text týkají se odkazování na zdroje ve školním prostředí je zde


Jak správně citovat?

V citaci uvádíme:

• Autora
• Název díla
• Údaje o vydání


Autorské právo

Rámec učiva o autorském právu 

Učivo o základních lidských právech (o svobodě projevu a o právu na informace). Je důležité vysvětlit, že každý člověk má nějaká práva. Ta jsou pak ve specifických případech nějak omezena.

Plagiát je umělecké nebo vědecké dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své. Vice zde

Kompilát nebo kompilace (latinsky compilare, drancovat, obírat) je dílo, které vzniklo sloučením prvků jiného díla jiného autora či jiných děl jiných autorů, přičemž neobsahuje „nic původního“ (myšlenky, názory atp.) a současně necituje autora původního díla či autory původních děl. Více zde

Školství je specifickým případem, co se týká autorských práv.  

  • V souladu s autorskými právy je 
    • Použití koupení kopie filmu či hudby. 
  • Porušení autorských práv 
    • Rozmnožování a šíření výňatků autorských děl (textů učebnic) bez souhlasu autorů nebo nakladatelů v písemné i digitální formě. 

Více např. zde


Odhalení plagiátorství 

Theses.cz

Odevzdej.czLicence 

Autorská práva a licence – co byste měli vědět?


Licence Creative Commons

CC - logo


Právo dílo šířit  Právo dílo upravovat Uveďte původ
Zachovejte licenci  Neužívejte dílo komerčně Nezpracovávejte


Označení licence Práva Povinnosti Název licence
BY Uveďte původ
BY-SA Uveďte původ – Zachovejte licenci
BY-ND Uveďte původ – Nezpracovávejte
BY-NC Uveďte původ – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND Uveďte původ – Neužívejte komerčně – NezpracovávejteYouTuber Václav Maněna se na svém kanále věnuje hned v několika videích autorskému zákonu a licencím.

ČJL – Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. st. ZŠ – Jana Vejvodová

Webinář je zaměřen na praktické tipy a náměty, jak si v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ poradit s velmi náročným tématem, pro které je obtížné žáky motivovat. Účastníci budou seznámeni s didaktickým materiálem, jehož předností je to, že žáci jsou po celou dobu výuky aktivizováni. Nenásilnou formou si osvojují základní pojmy autorského práva a licence, na jejichž základě mají dokázat vytvořit plnohodnotnou citaci v rámci autorského zákona. Připravena je videoukázka z průběhu vyučovací hodiny v 9. ročníku ZŠ. 


Wikipedie 

Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. 

V levém menu v Nástrojích je tlačítko Citovat stránku, které nás odkáže na seznam několika způsobů citace daného článku. 

Učíme Nanečisto #26 Naše digitální stopa na Wikipedii – Jaroslav Mašek

Seriál Tvoříme Wikipedii z roku 2019 na Metodickém portálu RVP