Menu

Pracovní komunikace

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Pracovní komunikace

Pracovní komunikace používá digitální technologie pro komunikaci se žáky, rodiči a dalšími zúčastněnými stranami. Spolupracuje na rozvoji a zdokonalování komunikačních strategií.

V rámci komunikace lze digitální technologie používat zejména k tomu, aby měli žáci (rodiče) k dispozici potřebné vzdělávací zdroje a informace, pro oznamování organizačních postupů žákům a rodičům, pro individuální komunikaci s rodiči (např. o zlepšení nebo o problémech) i pro komunikaci s kolegy, pro komunikaci se třetími stranami relevantními pro vzdělávací aktivity (např. odborníci, kteří mají být pozváni, místa, která mají být navštívena). Dále pro sdělování informací prostřednictvím webové stránky organizace nebo pomocí jiných společných oficiálních kanálů, platforem nebo nasmlouvaných externích komunikačních služeb a pro přispívání k obsahu, který má být prezentován prostřednictvím webové stránky organizace nebo v rámci virtuálního vzdělávacího prostředí. V neposlední řadě přispívá ke společnému rozvoji organizační komunikační strategie.

S příchodem digitálního věku je potřeba se naučit digitální nástroje používat efektivně, abychom na jedné straně využili jejich plného potenciálu a na straně druhé se naučili říkat ne věcem, které nejsou v dané chvíli až tak důležité.

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky. Jednotlivé aplikace a možnosti k naplnění tohoto cíle je bezpočet a omezení v této oblasti jsou utvářena především omezením nás samých a našeho prostředí, tedy školy.

Osnova

Základní otázky

Vnitřní komunikace

Vnější komunikace

Další zdroje

Před začátkem pracovní komunikace je třeba si zodpovědět několik otázek:

 • Jaké nástroje na škole používáme (G Suite, Microsoft 365 nebo nemáme jednotnou školní platformu)? Je vhodné vybrat za celý pedagogický sbor jednu, aby měli žáci vše na jednom místě.
 • Mají učitelé/žáci potřebné vybavení pro výuku?
 • Máme kontakty na žáky/rodiče?


Vnitřní komunikace – Komunikace v rámci školy

Vnitřní (interní) komunikace je komunikace mezi pracovníky školy. Při této situaci se komunikuje především na osobní úrovni, popřípadě hromadnými zprávami.

Mail

V dnešní době je komunikace skrze mail asi tou nejobvyklejší.

 • Celá komunikace se ukládá a dá se velmi dobře doložit (pro ochranu všech stran).
 • Dají se nastavit filtry, které pomohou s vyhledáváním. Zprávy lze jednoduše členit do jednotlivých složek a označovat si důležité.
 • Tato komunikace je všeobecně považována za profesionální, na rozdíl od různých chatů.
 • Je zde prostor a čas na odpověď. Nevyžaduje se tak rychlá komunikace jako u chatu.
 • Lze zde nastavit automatický podpis, odložené odeslání, potvrzení přečtení od příjemce, hromadná zpráva pro mnoho lidí, skupinový mail, skrytá kopie odesílané zprávy.
 • V podstatě každý má svůj mailový účet a alespoň občas ho využívá. Nemusí proto myslet na to, že by se měl přihlašovat na jinou komunikační platformu.
 • Nelze sdílet velké soubory.
 • Hrozí zmatek ve větvěné komunikaci, kde různí odesílatelé posílají zprávy. Není zde výhoda skupinového chatu.
 • Mailová komunikace může být často méně osobní.

Mailový klient otevíraný přes webový prohlížeč

Microsoft Outlook v rámci Office 365

Gmail v rámci G Suite


Systémy pro řízení výuky (Learning Management System – LMS)

Teams (Office 365)

Teams je nástrojem z balíčku Office 365, který přináší další komunikační možnosti. Nejvíce používané jsou chat (kdy se s daným člověkem píšete v reálném čase a to formou psaní krátkých zpráv) a druhou formou komunikace jsou video hovory (pro tento typ musí být člověk vybaven zařízením, které musí mít mikrofon, popřípadě kameru). V Teams lze pracovat přes webový prohlížeč nebo přes aplikaci (Android, iOS), popřípadě v nainstalovaném programu v počítači.

 • Je zde možnost komunikace s každým členem zvlášť nebo s různými skupinami. Informace lze sdílet použitím sdílených souborů i poznámek (One Note).
 • Možnost konferenčních video hovorů i se sdílením obrazovky, což je pro online výuku velmi užitečné.
 • Uživatelé si musí zvyknout na nové prostředí, se kterým se možná musí naučit zacházet.
 • Používáním Teams uživateli přibyde nová platforma, kterou je třeba kontrolovat kvůli novým zprávám atp.

Výuka a komunikace v Teams je velmi dobře popsána na videu z doby karantény během pandemie covid-19. Přednáší učitel francouzštiny a matematiky Pavel Sovič.

Google Clasroom (G Suite)

Google Clasroom neboli Učebna Google je webový systém, který slouží pro vzdálenou podporu výuky.

 • Není potřeba nic instalovat. Pouze je potřeba internetové připojení.
 • Kompletní verze zdarma.
 • Pro práci v Google Classroom je potřeba mít účet na Googlu (Gmail)
 • Představení Google Clasroom

YouTube kanál Google Česko a Slovensko nabízí mnoho videonávodů.

Pavel Hodál vytvořil několik užitečných videonávodů, jak Google Clasroom využít. Zde je odkaz na první video, kde jsou základní informace o Google Classroom. Studenty v Google Classroom nejen učíme, ale také s nimi komunikujeme.

Moodle

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je poskytován zdarma. Komunikace v rámci Moodle – modul Fórum umožňuje učiteli a studentům vkládat příspěvky a sdílet tak s ostatními nápady, diskutovat o probraném učivu či řešit nastalé problémy. Fórum tedy může významně přispět k obohacení komunikace mezi učitelem a studenty. Modul Chat umožňuje učitelům a studentům komunikovat v reálném čase, a to jak na hodinách, tak v rámci doplňujících aktivit mimo výuku. Modul umožňuje učiteli například nastavit čas, kdy chatování proběhne, již proběhlá chatování je možné ukládat nebo lze také nastavit chatování ve skupinách.

 • Moodle je kompletně poskytován zdarma

 • Používáním Moodle uživateli přibyde nová platforma, kterou je třeba kontrolovat kvůli novým zprávám atp.

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity vytvořila návod pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému Moodle ve verzi 2.9.

Také na YouTube lze najít mnoho návodů. Zde je například z kanálu Návody velmi podrobné video o vytvoření kurzu.

Microsoft 365 vs. Google Suite

V online světě najdeme spoustu zajímavých platforem pro práci, zábavu, komunikaci a setkávání. Prakticky ale pouze dvě z nich poskytují rozsáhlou podporu pracovních aktivit a i z hlediska právního a bezpečnostního jsou vhodné pro využití ve školách, ale i v organizacích a firmách. Jedná se o Google Suite (G-Suite) a Microsoft 365. Existuje mnoho stránek porovnávajících dané služby. Na CloudForce jsou přehledně zpracované služby, které jednotlivé platformy obsahují, a jejich názvy.

Pokud hledáte podrobnější porovnání, lze si mnoho přečíst například v bakalářské práci z roku 2020 Využití cloudových aplikací ve školství od Lukáše Findy. Je zde zpracovaná velmi podrobná analýza didaktického využití cloudových aplikací ve výuce (od str. 28).

Microsoft 365

Microsoft 365 přináší výkonné vzdělávací nástroje pro lepší výsledky vzdělávání a poskytuje učitelům nástroje pro plánování a úkoly, které jim ušetří čas. Studentům umožňuje rozvíjet dovednosti s pomocí nástrojů a aplikací, které zlepšují kreativitu, komunikaci a spolupráci. Licence Microsoft 365 A3/A5 obsahuje všechny základní komponenty potřebné pro úspěšné fungování organizace: cloudové služby Office 365, upgrade OS, klientské aplikace Microsoft Office, správu zařízení i gamifikaci výuky pomocí Minecraftu. Na této stránce se dozvíte, jaké jsou hlavní výhody licenčního balíčku Microsoft 365 a jak jej pro Vaši školu získat.

Kde získat další informace?

Tým Microsoft pro školství

Na aka.ms/skolstvi naleznete přehled všech hlavních aktivit pro učitele, správce i studenty připravených týmem Microsoft pro školství.

Škola na dálku

Skolanadalku.cz představuje rozcestník na praktické materiály týkající se (nejen) distanční výuky. Naleznete zde mnoho česky psaných materiálů a videí.

Oficiální stránky produktu Microsoft 365

Základní informace, porovnání plánů a kontakt na autorizované partnery, to vše naleznete na oficiální stránce Microsoft 365.

G Suite

G Suite vám poskytuje přístup k Dokumentům, Tabulkám a Prezentacím a spoustu online úložiště na Disku Google. Můžete také používat Jamboard, Hangouts a Skupiny pro maximální spolupráci.

Kde získat další informace?

Grow with Google

Oficiální podpora pro G Suite vzdělávání se nachází na stránkách Grow with Google (GEG)

Google Česko a Slovensko

Google nabízí informace zejména skrze videa na oficiálním YouTube kanále Google Česko a Slovensko. Zde se nachází playlist Jak si usnadnit vzdělávání na dálku s G Suite zabývající se přímo G Suite ve vzdělávání. Pokud s G Suite pro vzdělávání začínáte, doporučujeme úvodní videa Jak začít.

Zdroje pro učitele (eng)

V angličtině lze dohledat mnoho zdrojů doporučených přímo od Google, které lze v rámci G Suite používat.

Co mají společného Microsoft 365 a G Suite?

Jak Microsoft 365, tak G-Suite nabízí rozsáhlé možnosti práce s digitálními materiály. Nabízí online tvorbu textových dokumentů, tabulek, prezentací či tabulek a kvízů. Disponují také nástroji pro správu pošty, kalendářů a pořádání online vyučovacích hodin. Vše lze zvládnout bez znalosti kódování či programování.

V čem se liší Microsoft 365 a G Suite?

Sada Google Suite se jeví jako jednodušší a pokrývá všechny důležité oblasti cloudového využití. Všechny aplikace můžete obsluhovat přes prohlížeč. Pokud používáte OS Android v telefonu, jste zvyklí na Gmail, Fotky, Kontakty a další aplikace tohoto operačního systému, využívání této sady bude pro Vás jednoduché a příjemné.

Aplikace MS Office 365 jsou výrazněji provázány s OS Windows, kde najdete plnohodnotnější verze jednotlivých aplikací, než jsou k dispozici pouze přes prohlížeč. Aplikace lze ale doinstalovat i do ostatních operačních systémů. Je zde velká nabídka dalších aplikací jak od Microsoftu, tak i od třetích stran. Mnohé z nich ale podléhají licencím. Informace převzaty zde.

Školní informační systémy

Můžeme se s nimi také setkat pod označením nástrojů agendy pro školní a pedagogickou administrativu.
Mezi nejrozšířenější v českých školách patří (v pořadí dle zjištění ČŠI):

Školaonline Logo

Školaonline je moderní školní informační systém ve formě webové aplikace, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.  Prostředí Školy OnLine je uživatelsky velmi intuitivní a i méně počítačově gramotní uživatelé se v něm dokážou bez problémů orientovat. Veškeré informace včetně informací o modulech, referencích, ceníku nebo informací o licenci poskytuje portál.  Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Škola OnLine na Youtube kanálu Školaonline.

Bakaláři – nejrozšířenější online systém Bakaláři je určen a používán školami pro zjednodušení správy školní agendy.  Obsahuje veškeré moduly potřebné nejen pro správu školy, ale i pro jednotlivé pracovníky, rodiče i žáky používající modul Komens pro písemnou komunikaci, omlouvání absence. (Spolupráce IS Bakaláři a Microsoft Teams přináší novinku online schůzek přes modul pro organizace virtuální schůzky v MT). Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Bakaláři software s.r.o.  na odkazu Youtube kanálu Bakaláři.

edookit logo

Edookit je informační školní systém Edookit, obsahující mnoho modulů včetně elektronické žákovské knížky, třídní knihy a jiných potřebných pro školní agendu, je vyvíjen ve spolupráci s učiteli. Je výborným komunikační online nástrojem mezi učiteli, žáky a rodiči. Ke každé hodině lze sdílet výukové materiály, online domácí úkoly a online písemek ve formě týmů. Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka edookit Unicorm Group Member na odkazu Youtube kanálu Edookit.

iškola logo

iŠkola je online informační systém venkovské i městské pro školy a je složen z modulů (žákovská knížka, docházka, třídnice, ….), které si škola vybere a rozhodne používat. Systém je neustále vyvíjen. Na odkazu níže získá uživatel potřebné informace včetně průběžně doplňovaných podrobných příruček ke stažení.

dM Software Logo

dm Software je školní informační systém spravující školní matriku, elektronickou třídnici a žákovskou knížku a jiné moduly pro správu školního zařízení.  Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka dm Software na odkazu Youtube kanálu dm Software.

Edupage je cloudové řešení informačního systému pro školy. Spojením softwaru pro plánování rozvrhu a na něj navazující elektronická třídní kniha, kterou má učitel k dispozici i skrz mobilní zařízení. Velkou výhodou, že přes mobilní zařízení si učitel zadat údaje v třídní knize i v místě, kde není připojení k internetu nebo wifi a vyplněné údaje se odešlou, jakmile se k přihlásí k wifi nebo připojí k internetu. Zvládá komplexnější práci v podobě komunikace se zpětnou vazbou, zadávání úkolů, možnost e-learningu, tvorbu online testů, prezentací přímo v prostředí EduPage. Systém má možnost automatické opravy online testů.  Školení včetně archivu školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka níže.

etridnice logo

Etřídnice je plnohodnotný informační systém, díky kterému snadno vytisknete vysvědčení nebo předáte data ze školní matriky. Celý systém je vzájemně provázaný, přitom stále vyniká přehledností a jednoduchým ovládáním. Tisíce učitelů i ředitelů škol díky tomu průměrně ušetří 30 % času. O to víc energie jim pak zbývá na vzdělávání svých žáků. Informační systém Etřídnice lze propojit s webem školy. Návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Youtube kanál just4web.cz s.r.o. – tvorba webů a marketing


Další oblíbené komunikační nástroje

Problémem nejednotného využití komunikačních nástrojů na škole, může být zbytečně zahlcení žáků mnoha platformami. Následující přehled uvádíme pouze pro doplnění.

Porovnání komunikačních platforem

Kdy nevyužívat chat (učitel – žáci)?

Pokud není učitel na chatu přítomen trvale, není snadné obsah chatování, jakmile jednou začne, kontrolovat.

Obzvláště pro mladší studenty může být obtížné zůstat u tématu, mohou mít tendenci posílat zbytečné příspěvky nebo ostatní uživatele samoúčelně „prozvánět“.


Vnější komunikace

Porovnání komunikačních platforem

V současné době existuje mnoho komunikačních platforem, proto zde uvádíme odkaz na tabulku, která je porovnává.

V rámci vnější (externí) komunikace můžeme, kromě již uvedených způsobů (mail, školní informační systém), využít sociální sítě a webové stránky školy.

S žáky
Mail, školní informační systém, sociální sítě

S rodiči – zákonnými zástupci
Mail, školní informační systém, sociální sítě

S veřejností
Mail, web, sociální sítě

 • V dnešní době stoupá význam sociálních sítí a komunikace přes ně má mnoho výhod. Můžeme například stránky školy/třídy používat jako nástěnku.
  • Pozor!
   • Nesmíme zapomenout, že používání některých sociálních sítí je ohraničeno věkem uživatelů.
   • Někteří rodiče nemají/nechtějí mít účty na sociálních sítích. Popřípadě nejsou vždy online. Je proto dobré sociální sítě kombinovat s jiným komunikačním kanálem.


a webové stránky školy

Další zajímavé odkazy

V rámci vnější (externí) komunikace můžeme kromě již uvedených způsobů (mail, školní informační systém, využít sociální sítě.

Učíme online

V rámci hodinových kurzů se s vámi lektoři z řad učitelů podělí o své zkušenosti se vzdálenou výukou. Vašimi spolužáky budou další učitelé, kteří jsou v podobné situaci. V bezpečném prostředí si vyzkoušíte, jak může vzdálená výuka probíhat a získáte praktické tipy pro své výukové aktivity. Ať už se jedná o zajímavé aplikace, které můžete ve výuce využít nebo třeba o možnosti komunikace se žáky a studenty a poskytování potřebné zpětné vazby.


Na tomto odkazu jsou k dispozici záznamy již uskutečněných kurzů

Poznámky

Synchronní způsob komunikace – komunikace v reálném čase

Asynchronní způsob komunikace – Intranet (Sharepoint)