Menu

Profesní zapojení

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Profesní zapojení

Pilíř Profesní zapojení je dále rozdělen do čtyř podpilířů.


Podpilíř Pracovní komunikace se věnuje možnostem digitální komunikace. Zaměřuje se jednak na vnitřní komunikaci v rámci školy, tak také na vnější komunikaci s žáky, s rodiči i s širokou veřejností. Rozebírá jednotlivé komunikační platformy jako jsou školní informační systémy, nástroje operačního systému Office 365 for Education nebo Google Workspace, sociální sítě atd.


Podpilíř Odborná spolupráce se věnuje širokým možnostem profesní spolupráce ve školství. Jedná se především o spolupráci učitelů na škole, spolupráci mezi pedagogy z různých škol, spolupráci v rámci projektů či mezinárodní spolupráci. Dále jsou zde kapitoly o spolupráci škol mezi sebou a spolupráci škol a firem.


Podpilíř Reflektivní praxe se zabývá problematikou, jak si vést sebereflektivní poznámky. Učitel také v rámci reflektivní praxe aktivně rozvíjí využívání digitálních technologií v pedagogické praxi. Je zde proto seznam oblíbených aplikací a webů vhodných pro tvorbu digitálního obsahu.


Podpilíř Soustavný profesní rozvoj nabízí seznam mnoha kurzů, kterými se může učitel profesně rozvíjet.