Menu

Vedení žáka

Vedení žáka

Používá digitální technologie a služby k posilování individuální i skupinové interakce se žáky během výuky i mimo ni. Používá digitální technologie k poskytování včasné a cílené pomoci a ke konzultacím. Zkouší a rozvíjí nové způsoby vedení a podpory žáka.

Samostatné účení žáka

Komunikace

Komunikace je pro žáka a učitele velice důležitá, pokud se bavíme o vedení žáka a o jeho schopnost pochopit látku. Rychlé možnosti komunikace v rámci dálkové výuky může být nápomocná.

Na začátku je důležité zdůraznit, že je vhodné sjednotit komunikační kanály za celou školu.

Klasické komunikační kanály: email, zprávy v rámci školního informačního systému (nejčastěji Teams, Google Classroom, Bakaláři atp.). Výhody a nevýhody jednotlivých typů komunikace jsou uvedeny již v tématu Pracovní komunikace

Nedoporučujme sdílet a používat soukromé sociální sítě jako Facebook, Twitter, Instagram… je zde nebezpečí toho, že studenti zneužijí informací z našeho soukromí.

Pro zefektivnění je dobré však také používat chat (nejlépe ve školním systému, přes který máme i online hodiny a zadáváme úkoly. Pokud z nějakého důvodu chceme používat jiný způsob, nabízí se např. Messenger, WhatsApp. Je zde možnost vytvoření také sociálních skupin v rámci Twitteru. IKONY?

Pokud chceme využít videohovor (videokonferenci) je nevhodnější použít školní systém, ale nabízí se například Messenger, WhatsApp, Skype a na videokonference velmi dobrý Zoom

V rámci distanční výuky je vhodná také interakce (interaktivní komunikace v reálném čase).


Google Hangouts

Google Hangouts se dá použít i v rovině osobního účtu, kdy můžete mít více uživatelů připojených současně. Takže i když nemáte kompletní balík Google Suite, ale pouze osobní Google účet, tak si s tím můžete vystačit. Základní limit by měl být 25 účastníků současně připojených.


Zoom

Úkoly – zadávání úkolů elektronickou formou musí být specifické, jasné a jednoduché.

Digitální interaktivní učebnice jsou skvělou možností pro tento typ. Vypracování jednotlivých úkolů či vytvoření projektů může sloužit ke kreativnímu myšlení studentů.


Monitorování činnosti žáka v počítačové učebně

Jedná se o programy typu classroom management neboli nástroje pro řízení žákovských zařízení. Více k tématu na příklad v článku Ondřeje Neumajera.

Veyon

Veyon je software pro monitorování počítačů a správu ve třídě podporující Linux a Windows.

Jak nastavit titulky v češtině u cizojazyčných videí

Některá návodná videa jsou v angličtině a všichni učitelé neumí aktivně anglický jazyk a možná ani nastavit titulky v češtině.

Dle videonávodu domovské stránky Počítačový kurz si lze nastavit titulky v českém jazyce. Ještě jeden videonávod nebo návod pomocí screenshotů na Víte, jak na YouTube zobrazovat české titulky, i když u videa žádné titulky nejsou?


Správa iPadů

Apple School Manager   je jednoduchý webový portál. Správcům IT pomáhá nasazovat iPad a Mac do škol tak, že zařídí přístup ke službám Apple, nastaví zařízení, získá aplikace a knihy pro žáky a učitele pro poutavou výuku. Součástí webového portálu je Příručka k nasazování zařízení ve školství.