Menu

Informační a mediální gramotnost

Informační a mediální gramotnost

Informační a mediální gramotnost zavádí do výuky takové aktivity, úkoly a hodnocení, které vyžadují, aby žák vyjádřil potřebu informací, našel informace a jejich zdroje v digitálním prostředí, organizoval, zpracoval, analyzoval a interpretoval informace a aby srovnával a kriticky hodnotil důvěryhodnost a spolehlivost informací a jejich zdrojů. 

Mediální gramotnost

Jak si ověřit informace na internetu

Vyhledávače

Wikipedie

QR kódy

Time management

Mediální gramotnost 

Přes stránky Člověka v tísni lze najít aplikaci, která změří mediální gramotnost. 

jsns.cz logo

Program Jeden svět na školách se věnuje i mediální gramotnosti. Je zde více jak 50 audiovizuálních lekcí, kterými můžete rozvíjet mediální gramotnost svých žáků. 


Kovyho mediální ring

Ve spolupráci Jednoho světa na školách s jedním z nejpopulárnějších českých youtuberů Karlem Kovářem, alias Kovym, vznikla série krátkých edukačních videí k mediálnímu vzdělávání s názvem Kovyho mediální ring.


V rámci informační gramotnosti je nutné žáky seznámit Jak vůbec funguje internet 

cz.nic logo

Osvětový projekt sdružení CZ.NIC formou zábavných, dvouminutových videí, moderovaných Romanem Zachem, přibližuje divákům širokou problematiku internetu. Ke každému videu navíc najdete doprovodný text, který se dané problematice věnuje více do hloubky. 


Jak si ověřit informace na internetu?


Hoax

Hoax označuje obecný podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.


Stránky zaměřující se na fenomén hoax


Vyhledávače 

Každý web poskytující služby nabízí vlastní vyhledávač 

Vyhledavač lze nastavit v prohlížeči – Změna výchozího vyhledávacího webu


Wikipedie 

Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. 

Tématu jak s wikipedií pracovat se věnuje například učitel Radek Aubrecht

Jak s Wikipedií pracovat ve výuce


QR kódy 

V QR kódu je textová informace kódována pomocí bílých a černých čtverečků, které jsou uspořádány do matice. QR kódy se tak stávají součástí běžného života a proč je nevyužívat ve školství. Pomocí aplikace v mobilním zařízení tzv. čtečky QR lze odhalit zakódovaný text nebo naopak pomocí generátoru QR kódu si ho vytvořit.

Inspirativní zdroje o QR kódech


Time management 

Než začneme něco organizovat, je důležité znát své časové možnosti a mít nějaký plán. Dnes se těmto postupům pro řízení času říká time management. Každému vyhovuje jiný způsob. Podrobněji na stránkách gramotnost.info Zde je několik příkladů: 

Metoda Timeboxing

• Jednotlivé úkoly a činnosti si rozdělíme do okýnek (boxů) a vyhradíme si na ně určitý čas. 
• Nejznámějším a nejpoužívanějším nástrojem je Google kalendář

To-do list

• Je to seznam činností, které musíme splnit. 
• Můžeme použít jakoukoliv aplikaci na poznámky. 
Google Keep  
Microsoft to-do 
Todoist

Time Tracking

• Je to metoda, kdy sledujeme, kolik času věnujeme dané činnosti. 
Toggl 

Kalendáře a aplikace na organizaci času

Kalendáře a aplikace na organizaci času

Jak zvládat svůj čas