Menu

Podpora digitálních kompetencí žáků

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Podpora digitálních kompetencí žáků

Pilíř Podpora digitálních kompetencí žáků je dále rozdělen do pěti podpilířů.


Podpilíř Informační a mediální gramotnost se představuje digitální zdroje o mediální gramotnosti včetně videozdrojů. Dále je zde kapitola o Wikipedii ve školství a také o využití QR kódů při výuce a time managementu.

Podpilíř Digitální komunikace a spolupráce se zaměřuje na správnost citací, ochranu na internetu a na problematiku kyberšikany.

Podpilíř Tvorba digitálního obsahu představuje zdroje vhodné k tvorbě či úpravě prezentací, fotek a videí. Dále se věnuje autorskému právu. Poslední kapitolou je internetová encyklopedie Wikipedie.

Podpilíř Odpovědné používání digitálních technologií rozebírá podrobně bezpečnost na internetu: jak se chránit, kam se obrátit o pomoc apod.

Podpilíř Řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií nabízí přehled, jak řešit problémy zvláště v rámci digitálních technologií.