Menu

Zpětná vazba a plánování

Zpětná vazba a plánování

Učitel používá digitální technologie k poskytování včasné a cílené zpětné vazby žákům. Přizpůsobuje vzdělávací postupy a poskytuje podporu v závislosti na výsledcích generovaných použitím digitálních technologií. Zpřístupňuje výsledky žákům a jejich rodičům a používá je při rozhodování.

Zpětná vazba a plánování

Zpětná vazba je velmi důležitá ve vzdělávacím procesu.


Pravidla zpětné vazby

Web Řízení školy na svých stránkávh zveřejnil 12 pravidel pro online zpětnou vazbu.

Zpětná vazba - infografika


Příklady zpětné vazby

Exitka (převzato z blogu Milana Khase – U nás ve škole)

Jedná se o aktivitu na konci hodiny, kdy učitel položí žákům jednoduché otázky, na které všichni odpovídají. Lze použít lístečky, ale i aplikace. Například Mentimeter


Aplikace

Aplikace na podporu formativního hodnocení – více než 80 odzkoušených aplikací


Aplikace pro rychlou zpětnou vazbu


Sebehodnocení

„Od kvality sebehodnocení se odvíjí sebevědomí, víra ve vlastní schopnosti a možnosti.“

[1]


Portfolio

Žák si může svá sebehodnocení vytvářet po nahlédnutí do svého portfolia. Zároveň si zde může svá sebehodnocení také ukládat.

Je potřeba žáka vést ke sběru jeho výukových aktivit, evidovat jeho učební pokroky. Žák si může svou práci (fotografie, audio a video nahrávky, texty) zaznamenávat do digitálního portfolia.


Výhody digitálního portfolia

  • Pro velkou část aktivit je digitální podoba snazší a přímější cestou k uchovávání. Není třeba tisknout certifikáty, seminární práce, fotky atp. Některé věci nejdou do papírové podoby převést vůbec.
  • Je prostorově a často i finančně méně náročnější.
  • Lze jednoduše sdílet a je snadno dostupné odkudkoliv.
  • Digitální podoba umožňuje snazší organizaci a manipulaci s artefakty.


Obsah digitálního portfolia

  • Ocenění a certifikáty
  • Absolvované kurzy, letní školy, soustředění atp.
  • Úspěchy v soutěžích
  • Zajímavé seminární práce a projekty
  • Dobrovolnická činnost a praxe
  • Umělecká činnostPříklady aplikací vhodných k vedení digitálního portfolia

ePearl

je inovativní a poutavé virtuální výukové prostředí, které poskytuje vzdělávací obsah založený na individuálních potřebách a schopnostech žáka.

Behance

je přední online platforma pro prezentaci a objevování tvůrčí práce, která je součástí řady produktů Adobe.

Carbonmade

je pěkný projekt pro práci s portfolii určený především školákům na prvním stupni či na začátku stupně druhého. Výhodou je vzhled, který je přizpůsobený této cílové skupině, a důraz na určité školské pojetí.

Mahara

Velkou výhodou je propojení se systémem řízení výuky. Mahara takto spolupracuje například s Moodlem.

Distanční výuka ovlivnila výuku v mnoha směrech a jedním z nich je, že žáci pro komunikaci a spolupráci s učiteli nebo žáky používají platformy Google Workspace nebo Office 365, které lze také fungují jako e-portfolia, kam si žáci sami mohou zaznamenávat své práce a  poté je prezentovat.

v tomto videu Beáta Brestenská popisuje co je to portfolium, popisuje rozdíly mezi hodnotícím, prezentujícím a komplexním portfoliem. Dále se zabývá e-portfoliem, prostředím, ve kterém lze ho tvořit v Google Class Notebook, OneNote a Teams.

Podporováním používání digitálních technologií vedoucích k samostatnosti učení žáka je potřeba a nutnost motivovat, aby si žák sám mohl sbírat důkazy realizovaných výukových aktivit v podobě audio a video nahrávek, fotografií, prezentací a jiných dat, a tím si  tvoří své e-portfolio. Díky postupně vedenému e-portfoliu si snadno bude evidovat svůj učební pokrok a pak si dokáže zhodnotit svůj vzdělávací proces.

Metodický portál rvp.cz se ve svých článcích podrobně věnuje tvorbě digitálního portfolia.


Zajímavé zdrojeČlánky


Webináře


[1] Zdroj KOLÁŘ, Z., a ŠIKULOVÁ, R. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada. s. 151–155.