Menu

Analýza výukových výsledků

Analýza výukových výsledků

Učitel využívá digitální technologie pro formativní a sumativní hodnocení. Podporuje různorodost a vhodnost možných forem a přístupů k hodnocení. Vytváří, kriticky analyzuje a interpretuje digitální data o aktivitách žáka, jeho výkonu a pokroku. Používá je pro nastavení další výuky.

Každý školní informační systém dokáže díky zapisovaným výsledkům žáka vygenerovat různé tabulky a grafy výukových výsledků. Díky tomu můžeme analyzovat výukové výsledky žáka a pozorovat progres a popřípadě zachytit ohroženého žáka. Je důležité dát každému žákovi zpětnou vazbu. Více k tématu na stránce Zpětná vazba a plánování

Existuje mnoho aplikací, které realizují jednoduchou interakci se žáky přímo ve třídě. Většinou je lze použít i na tvorbu kvízů a na jejich vyhodnocení. Jedná se buď o samostatně stojící produkt (např. Formative), o součást nějakého většího LMS (např. Edmodo), nebo přímo o hardwarové spojení hlasovacího zařízení s vlastním programem, třeba s využitím interaktivní tabule.


Okamžitá zpětná vazba

Pro okamžitou zpětnou vazbu používá učitel digitální hodnotící nástroje v podobě kvízů, hlasovacích zařízení…

LearningApps – aplikace nabízi již vytvořené kvízy nebo možnost šablon pro vytváření kvízů v podobě přiřazovacích cvičení, testy s více možnostmi odpovědí. Součástí aplikace je velmi dobře zpracovaný návod pro orientaci v ní

Survio – online aplikace pro vytváření online dotazníků a anket nebo hodnocení. Zdarma po registraci pro 100 zodpovězených dotazníků za měsíc. Zaregistrovaný uživatel si za měsíc může vytvořit neomezený počet dotazníků s neomezeným počtem otázek. Výsledky dotazníku lze exportovat do PDF souhrnně nebo jednotlivě dle otázek. Výsledky jsou zpracovány v reálném čase, v grafech, textech aj. Aplikaci lze ovládat i z mobilních zařízení.

Tricider – online aplikace zdarma a bez registrace pro hlasování, rychlejší spolupráci v rámci brainstormingu. Díky aplikaci Triceder lze vytvořit diskuzní fórum na dálku nebo hlasovací systém.

Plickers – aplikace Plickers pro svou činnost nutně nevyžaduje internet ani elektronické zařízení v rukách každého žáka. Postačí jim papírová karta s QR kódem, která vhodným otočením vyjadřuje odpověď ABCD, a v učitelových rukou mobilní zařízení schopné ji sejmout.

Podrobněji na stránce spomocnik.rvp.cz

formative logo

Formative – Formative je online nástroj určený k formativnímu hodnocení práce žáků pomocí poskytování okamžité zpětné vazby. Krom toho jej lze užít i k dílčímu sumativnímu hodnocení. Nástrojem lze vytvářet úlohy pro žáky, přičemž je možno interaktivně práci na zadané úloze sledovat a okamžitou písemnou zpětnou vazbou ji ovlivňovat.

Podrobněji na stránce spomocnik.rvp.cz

Edmodo – je sociální síť určená pro komunikaci učitelů, žáků a rodičů. Uživatelské prostředí svým vzhledem připomíná Facebook, a proto i když se služba nabízí jen v angličtině, žáci se v prostředí poměrně snadno orientují. Prostřednictvím Edmoda mohou učitelé svým žákům zapisovat známky, zadávat a opravovat úkoly a vytvářet jednoduché on-line testy a hlasování. Žáci mohou přes síť své úkoly odevzdávat, kontrolovat známky a komunikovat prostřednictvím „vzkazů“ se svými učiteli.

Jak využít aplikaci edmodo při výuce angličtiny

Microsoft forms logo

Microsoft Forms –  je součástí balíčku Office 365 a umožňuje učiteli vytvářet online testy, formuláře, dotazníky, ankety s okamžitou zpětnou vazbou.

Google Formuláře – jsou součástí Google Workspace a učitel si může formuláře dle návodného videa vytvořit jednoduché formuláře, kvízy a písemky.


Portfolio

K analýze výukových výsledků neodmyslitelně patří analýza žákova portfolia. Více na stránce Strategie hodnoceníZajímavé články

Dnešní doba je dána rychlou změnou technologického pokroku, ale pedagogika pokulhává a je potřeba, aby pedagogové byli ochotní a schopní jít s technologickým pokrokem a zapojovat se do něho. Digitální technologie lze používat také k zaznamenávání a porovnávání dat o pokroku žáka a tím volit metody ve výuce.