Menu

Výběr digitálních zdrojů

Výběr digitálních zdrojů

Používání digitálních zdrojů ve vyučování zpestří výuku. Jsou vhodné pro jednotlivce, skupinu nebo celou třídu.

Učitelé mají možnost využívat velké množství digitálních vzdělávacích zdrojů ve své výuce. Nejdříve ale musí správně vybrat z velké nabídky ty zdroje, které budou nejlépe vyhovovat vzdělávacím cílům, obsahu, kolektivu žáků a být efektivní při zvoleném způsobu výuky. Dovedností pedagoga je zodpovědně pracovat s digitálním obsahem, uspořádávat si ho, upravovat si ho a zároveň při sdílení zdrojů musí respektovat autorské právo.

Vím, kde hledat digitální zdroje?

Umím se orientovat efektivně orientovat v obrovské nabídce digitálních zdrojů?

Osnova

Český jazyk


Jazyk


Maturita


Literatura


Sloh


Cizí jazyky

Google překladač


Aplikace

Duolingo

Aplikace pro každodenní učení se cizích jazyků rychle, s upozorňováním ke splnění dílčích cílů dle svého tempa.

Wocabe

Aplikace pro naučení se cizích jazyků rychle, jednoduše formou hry nad rámec učení žáka, neboť aplikace podporuje i soutěživost mezi žáky.  Učitel spravuje třídu pomocí balíčků a jako zpětnou vazbu vidí, kdo jak to zvládá. Aplikace funguje na všech mobilních zařízeních, počítačích.

Memrise

Učte se jazyk pomocí tisíců videoklipů od rodilých mluvčích. Procvičujte své znalosti pomocí zábavných a efektivních her.

Animal Kigdom

Quiz Game – Kvízová hra, která pomůže studentů dozvědět se mnoho o zvířatech. (pouze v angličtině).


Angličtina

Broňa

Oxford University Press

Mooveez

British Council


Němčina


Ruština


Matematika

Škola s nadhledem

Učebnice Fraus – doplňující cvičení

Isibalo

Portál obsahuje stovky výukových videí z matematiky, fyziky, chemie a biologie se srozumitelně vysvětlenou látkou a s příklady na procvičení.

LearnTube

Tento mimořádný devítihodinový kurz je zdarma. Je to výběr z přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na střední školy a k maturitě z matematiky.

Matematika polopatě

Matematika polopatě je online učebnice matematiky pro základní, střední i vysoké školy.

Math4U

Realisticky

E-matematika

Matematika polopatě

Techambition

Zlatka

GeoGebra


Aplikace

Microsoft Math Solver

mobilní aplikace, která za vás vypočítá kterýkoli příklad, přiřadí vám dle tématu kvíz na procvičenía videa, jež vysvětlují danou problematiku. Není nutné ruční zadávání, stačí příklad vyfotit.

Pravítko

Pravítko obsahuje následující funkce: měření vzdálenosti (délka, průměr), převodník jednotek (mm na palce, centimetry na palce), výpočet délky, přímku, definování stoupání závitu, atd,

Photomath

Okamžitě pomocí fotoaparátu vašeho zařízení naskenujte tištěný text a ručně psané matematické problémy nebo zadejte a upravte rovnice pomocí naší vědecké kalkulačky. Aplikace Photomath rozdělí každý matematický problém na jednoduché a snadno pochopitelné kroky, abyste mohli skutečně pochopit základní pojmy a s jistotou nabízet řešení a odpovědi.

GeoGebra aplikace

Seznam matematických aplikací zdarma vhodných pro iOS, Android, Windows, Mac, Chromebooky a Linux.


Dějepis

Dějepis com

Dějepisně

Studium kvalitně


Virtuální prohlídky

eSbírky

Pompei Touch

Národní galerie


Aplikace


YouTube


Společenské vědy

Můj život po škole

Jeden svět na školách

Kohovolit.eu

Na portálu Koho volit je aplikace Volební kalkulačka, která v době voleb nabízí pro uživatele dotazník, který porovnává volební programy jednotlivých politických stran. Uživatel v rámci dotazníku odpovídá na otázky a podle jeho odpovědí mu vyjádří  v procentech jeho souhlas s danými volebními programy politických stran. Portál obsahuje další zajímavé aplikace např. Otevřené volby, kde lze najít výsledky volby ČSFR a ČR. Další zajímavou aplikací Napistejim.cz, díky níž lze napsat přímo politikům.


Demagog logo


Projekt Demagog.cz se zabývá ověřováním faktických výroků politiků. V dnešní době jsou občané ze sociálních sítí atakováni záplavou informací, ale i dezinformací a je velmi složité rozpoznat, zda se jedná o přesnou informaci nebo o  hoax. Projekt nabízí workshopy s cílem předat několik základních znalostí, jak rozlišovat fakta od názorově zabarvených textů. Workshopy prohlubují kritické myšlení žáků a základní orientaci v mediální oblasti.

lepsi-misto logo

Webové stránky Lepší místo umožňují upozornit na nějaký problém v našem okolí či v okolí školy pomocí projektů. Do projektů se mohou zapojit i školy a nenásilnou formou přesvědčit místní samosprávu pro lepší místo na život.


Mediální výchova

Člověk v tísni


Aplikace

Člověka v tísni


Informatika


Fyzika


Aplikace

Math Graph!

Zaměřeno na pohyb. Studenti získají hlubší znalosti o tom, jak interpretovat grafy tím, že sledují svůj pohyb grafu v reálném čase.

Physic virtual lab

Tato aplikace obsahuje 67 simulací fyzikálních jevů a experimentů z oblastí mechaniky, elektřiny a magnetismu, vln, termodynamických polí, kvantové mechaniky a zrcadel, čoček.

Vernier Graphical Analysis

Aplikace Graphical Analysis umožňuje snadný sběr dat (měření), vizualizaci naměřených hodnot, analýzu a také sdílení dat v hodinách fyziky, chemie, biologie nebo matematiky. Graphical Analysis usnadňuje studentům porozumění grafům a experimentálním datům.

Pravítko

Pravítko obsahuje následující funkce: měření vzdálenosti (délka, průměr), převodník jednotek (mm na palce, centimetry na palce), výpočet délky, přímku, definování stoupání závitu, atd,

Quantum

Quantum obsahuje srozumitelný výklad základních jevů kvantové mechaniky rozdělena do 13 kapitol a 60 testových otázek rozdělených do 4 testů, kde si můžete vyzkoušet své znalosti z kvantové mechaniky


Biologie


Virtuální prohlídky


Aplikace

PlantNet

aplikace pro poznáváním rostlin pomocí fotografie

Vernier Graphical Analysis

Aplikace Graphical Analysis umožňuje snadný sběr dat (měření), vizualizaci naměřených hodnot, analýzu a také sdílení dat v hodinách fyziky, chemie, biologie nebo matematiky. Graphical Analysis usnadňuje studentům porozumění grafům a experimentálním datům.


Chemie

Isibalo

Chemie pro spolužáky


Aplikace

Vernier Graphical Analysis

Aplikace Graphical Analysis umožňuje snadný sběr dat (měření), vizualizaci naměřených hodnot, analýzu a také sdílení dat v hodinách fyziky, chemie, přírodopisu nebo matematiky. Graphical Analysis usnadňuje studentům porozumění grafům a experimentálním datům.

Chemie názvosloví a testy

V aplikaci najdete teorii a především testy na prvky periodické soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin.

Periodická Tabulka 2021 – Chemie

Periodická Tabulka – je bezplatná aplikace, která zobrazuje celou periodickou tabulku na spouštěcím rozhraní. Tabulka má dlouhou podobu schválenou Mezinárodním svazem čisté a aplikované chemie (IUPAC) jako jádro. Kromě periodické tabulky chemických prvků můžete použít tabulku rozpustnosti.


Zeměpis


Články


Aplikace


Hudební výchova


Virtuální prohlídky

Birthplaces of Music: A Virtual Field Trip


Maturita

Dějiny online


Výtvarná výchova

Nedatováno

Dějiny online


Virtuální prohlídky

Národní galerie

eSbírky


Tělesná výchova

Fyzioklinika

Velká databáze fyzio cviků, rady, co dělat při bolestech, návody na cvičení na správné protažení a posílení.

Tělocvik online

V době karantény byl zcela nově spuštěn YouTube kanál Tělocvik.online, kam jsou nahrávány tipy na cvičení s dětmi v domácím prostředí #telocvikvobyvaku. Zcela zdarma je zpřístupněna databáze nejen krátkých her, které děti zabaví, ale také interaktivní videa, která děti roztančí bez vaší námahy.

MoveU

Tipy a krátká videa na to, jak správně posilovat tělo, aby si člověk spíše neublížil, proložené anatomickými popisy.

Fitness s výsadkáři

Ve spolupráci s CrossFit Pardubice připravili výsadkáři na každý den video s návodem, jak si pořádně zacvičit doma.


Odborné předměty