Menu

Podpora žáků

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Podpora žáků

Pilíř Podpora žáků je dále rozdělen do tří podpilířů.


Podpilíř Přístupnost a inkluze nabízí komplexní přehled digitálních zdrojů věnujících se inkluzi a dále se podrobněji zabývá inkluzi žáků se SVP, žáků s odlišným mateřským jazykem a (mimořádně) nadaných žáků.


Podpilíř Diferenciace a individualizace věnuje zdrojům, které pomáhají učiteli přizpůsobovat tempo výuky speciálně pro konkrétní žáky např. se specifickými poruchami učení či chování nebo pro (mimořádně) nadané žáky.


Podpilíř Aktivizace žáků představuje digitální zdroje věnující se aktivizačním metodám ve výuce. Konkrétně diskuzním, heuristickým, situačním, inscenačním metodám a didaktickým hrá. Dále pak jsou zde představeny zdroje, které pomáhají zapojit samotné žáky do praktických činností.