Menu

Digitální hodnocení

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je klíčovou součástí dobré výuky

Digitální hodnocení

Pilíř Digitální hodnocení je dále rozdělen do tří podpilířů.


Podpilíř Strategie hodnocení se věnuje z velké části formativnímu hodnocení a online nástrojům, které může učitel účinné použít. Nezapomíná však ani na žákovo sebehodnocení.


Podpilíř Analýza výukových výsledků představuje mnoho užitečných digitálních nástrojů pro okamžitou zpětnou vazbu od žáků.


Podpilíř Zpětná vazba a plánování se také věnuje zpětné vazbě, sebehodnocení a celkovému plánování v digitálním prostředí.