Menu

Spolupráce žáků

Spolupráce žáků

Učitel používá digitální technologie k podpoře a rozvoji spolupráce žáků. Umožňuje žákům používat digitální technologie při skupinové práci i jako prostředku podporujícího komunikaci, spolupráci a společné utváření znalostí.


Spolupráce přes systémy řízení výuky

Nejjednodušším způsobem, jak umožnit studentům spolupracovat je přes školní systém řízené výuky, se kterým jsou studenti i učitelé již seznámeni z distanční výuky.

Teams

V rámci spolupráce žáků lze v Teams využít především tyto funkce:

Chat

Konverzace v Teams jsou stejné jako na sociálních sítích – příspěvky můžete vytvářet, odpovídat na jiné příspěvky a zmínit @jména lidí, aby dostali upozornění.

Sdílení souborů

Každý soubor se při sdílení přidá do karty soubory v daném kanálu. Všichni uživatelé ve vaší třídě můžou tyto soubory zobrazovat, otevírat a upravovat (lze změnit práva pouze pro čtení).  Jde tak produktivně spolupracovat ve Wordu, PowerPointu, Excelu a OneNote.

Co-authoring je moc užitečnou vlastností pro spolupráci – vidíte, kde se druhý člověk v dokumentu nachází a co právě provádí, v reálném čase.

Studenti mohou v reálném čase pracovat i chatovat, stačí otevřít dokument, vybrat Zahájit konverzaci nebo stisknout tlačítko chatu a @ zmínit další studenty, se kterými chtějí spolupracovat. Dokument zůstane otevřený, ale konverzace se bude posouvat. Tímto způsobem mohou současně pracovat na dokumentu a diskutovat.

OneNote

Spolupracovat mohou studenti také přes One Note poznámkový blok předmětu

Výhodou využívání poznámkového bloku je to, že není omezen šířkou ani délkou, lze zde posouvat položky přetažením, kreslit pomocí zařízení s dotykovou obrazovkou a přidávat multimédia.

Propojení s aplikací Microsoft WhiteboardGoogle Classroom

Chat

V rámci chatu lze jednoduše zmínit jiného uživatele použitím + nebo @ před jménem (bez mezery)

Skupinová práce na dokumentu

Google Classroom je propojena s Diskem, kde na jednom dokumentu společně může pracovat více uživatelů (studentů). Je zde velmi užitečná funkce, díky které uživatelé mohou vidět, kdo vše dokument používá a kde kdo právě provádí změny.

Bohužel toto nejde přímo v Učebně. Jeden žák = jeden dokument.

Doctopus

Doctopus (doplněk) je silný nástroj, který zvládne – asi doplnit?


Zajímavé odkazy a aplikace vhodné pro spolupráci žáků

Virtuální laboratoře (Virtual  Labs)


Virtuální výlety (Virtual Field Trips)


Virtuální realita


Tvorba myšlenkových map


Spolupráce na projektech v rámci eTwinning


Společná tvorba

Videoklipu

Animace

Komiksů

Elektronických nástěnek

Programování her


Programování robotů


Více odkazů na zajímavé weby a aplikace vždy u každého předmětu na stránce Aplikace a programy