Menu

Město Plzeň se stane v letošním roce pořadatelem 3. ročníku odborné konference
Národní dny prevence. Město Plzeň se rozhodlo pokračovat v této tradici a navázat tak s dalším ročníkem této odborné konference, za podpory Ministerstva vnitra ČR a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Detaily programu i jména zúčastněných organizací z řad přednášejících i vystavovatelů si můžete prohlédnout zde.

Konference zahrnuje příspěvky a aktuální informace nejen z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže. Pro odbornou veřejnost je důležitá především z pohledu sdílení příkladů dobré praxe.

KDY BUDOU DNY PREVENCE

Národní dny prevence se uskuteční

6. a 7. října 2021

formou live streamingu, prezentací, videospotů, fotogalerií.

Účast na konferenci je zdarma.