Menu

Centrum kritického myšlení má jasnou vizi – vzdělávat žáky, rodiče, pedagogy a širokou veřejnost v oblasti kritického myšlení.

Kalendář s nabídkou webinářů