Menu

Kniha Moderní technologie ve výuce je průvodcem po světě vzdělávacích technologií, které lze s úspěchem využít ke zvyšování efektivity a kvality výuky na všech stupních škol. Svým zaměřením pak kniha cílí především na učitele, kteří se potřebují rychle ve světě moderních technologií zorientovat a potřebují jednoduchého průvodce. Publikace se skládá ze dvou hlavních částí – první je věnována představení nejrůznějších technologií, které lze efektivním způsobem využít ve výuce a také v domácí přípravě, druhá část pak nabízí konkrétní náměty pro využití jednotlivých technologií ve výuce konkrétních vyučovacích předmětů.

Zdarma lze knihu stáhnout na eshopu Univerzity Palackého v Olomouci