Menu

Aktuality v kategorii Vzdělávání

SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) nabízí širokou škálu webinářů na YouTube.

iMyšlení neboli informatické myšlení je způsob myšlení, který se zaměřuje na popis problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení.Portál nabízí několik řad učebnic zcela zdarma.

Jednou z možností, jak žákům a studentům zpestřit ne vždy úplně zábavné online vyučování, je pozvat si do hodiny vědce. Nabídky českých výzkumníků už využily desítky učitelů v České republice.  Princip je jednoduchý. Učitelé, kteří projeví zájem o účast vědce či vědkyně na výuce, se na něj nebo na ni obrátí a domluví si termín. […]